Donacija grada Kaštele

Grad Kaštela prijatelj grada Zaprešića donirao je Školskom športskom savezu “Zaprešićki kraj” sredstva u iznosu 7.500kn.

Donacija Grada Kaštela Školskom športskom savezu 15.10. 2022.

Na ovoj lijepoj potpori zahvaljuju čalnovi Školskog športskog saveza “Zaprešićkog kraja”