Odbojka djevojčice 7i8r. 16.11.2022.

A skupina

Poredak:
1. OŠ Bistra                2 0 0 2 2      6                                             1. OŠ Lj. Gaj
2. OŠ Lj. Gaj               2 2 2 2 2    10                                             2. OŠ Jakovlje
3. OŠ Jakovlje            2 2 2 0 2       8                                             3. OŠ Bistra
4. OŠ A. Kovaćić        0 0 2 1 0      3                                              4. OŠ Luka
5. OŠ Kupljenovo      0 0 0 0 0      0                                              5. OŠ A. Kovaćić
6. OŠ Luka                 0 2 0 2 0      4                                              6. OŠ Kupljenovo

1. OŠ Bistra OŠ Luka 2 : 0
2. OŠ Lj. Gaj OŠ Kupljenovo 2 : 0
3. OŠ Jakovlje OŠ A. Kovaćić 2 : 0
4. OŠ Luka OŠ A. Kovaćić 2 : 0
5. OŠ Kupljenovo OŠ Jakovlje 0 : 2
6. OŠ Bistra OŠ Lj. Gaj 0 : 2
7. OŠ Lj. Gaj OŠ Luka 2 : 0
8. OŠ Jakovlje OŠ Bistra 2 : 0
9. OŠ A. Kovaćić OŠ Kupljenovo 2 : 0
10. OŠ Luka OŠ Kupljenovo 2 : 0
11. OŠ Bistra OŠ A. Kovaćić 2 : 1
12. OŠ Lj. Gaj OŠ Jakovlje 2 : 0
13. OŠ Jakovlje OŠ Luka 2 : 0
14. OŠ A. Kovaćić OŠ Lj. Gaj 0 : 2
15. OŠ Kupljenovo OŠ Bistra 0 : 2

B skupina
Poredak:
1. OŠ I. B. Mažuranić  2 0 0 0 2                                              1. OŠ A. Augustinčić
2. OŠ I. Perkovac        0 0 0 0 0                                               2. OŠ P. Belas
3. OŠ P. Belas             0 2 2 2 6                                               3. OŠ Pušća
4. OŠ A. Augustinčić  2 2 2 2 8                                               4. OŠ I. B. Mažuranić
5. OŠ Pušća                2 0 0 2 4                                               5. OŠ I. Perkovac

1. OŠ I. Perkovac OŠ Pušća 0 : 2
2. OŠ P. Belas OŠ A. Augustinčić 0 : 2
3. OŠ Pušća OŠ P. Belas 0 : 2
4. OŠ I. B. Mažuranić OŠ I. Perkovac 2 : 0
5. OŠ P. Belas OŠ I. B. Mažuranić 2 : 0
6. OŠ A. Augustinčić OŠ Pušća 2 : 0
7. OŠ I. B. Mažuranić OŠ A. Augustinčić 0 : 2
8. OŠ I. Perkovac OŠ P. Belas 0 : 2
9. OŠ Pušća OŠ I. B. Mažuranić 2 : 0
10. OŠ A. Augustinčić OŠ I. Perkovac 2 : 0

Za 3.mjesto A2 – B2
OŠ Jakovlje – OŠ P. Belas 0 : 2

Finale B1 – A1
OŠ A. Augustinčić – OŠ Lj. Gaj 2 : 1

Ukupni poredak:

1. OŠ A. Augustinčić
2. OŠ Lj. Gaja
3. OŠ Pavao Belas
4. OŠ Jakovlje
5./6. OŠ Bistra
5./6. OŠ Pušća
7./8. OŠ Luka
7./8. OŠ I. Brlić Mažuranić
9./10./11. OŠ Kupljenovo
9./10./11. OŠ A. Kovačić
9./10./11. OŠ I. Perkovac