Kros djevojčice i dječaci OŠ zaprešićkog kraja

Natjecanje OŠ zaprešićkog kraja u krosu za djevojčice i dječake 02.10.2015.

Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (2)

 

U okolišu OŠ Antuna Augustinčića održan je kros za dječake i djevojčice OŠ zaprešićkog kraja.

Sudjelovalo je 9 ekipa dječaka i 9 ekipa djevojčica.

 

Ekipno prvo mjesto u kategoriji dječaka osvojila je

1. OŠ Bistra 42 1 mj. OŠ Bistra Kros M 30.09. 201516 002 (56)
2. OŠ A. Augustinčića 332 mj. OŠ A. Augustinčića Kros M 30.09. 201516 002 (54)
3.OŠ Ante Kovačića 153 mj. OŠ A. Kovačića Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (52)
4. OŠ I.B. Mažuranić 14Kros M IBM 30.09. 201516 002 (24)
5. OŠ Pušća 13Kros M Pušća 30.09. 201516 002 (36)
6. OŠ Ljudevita Gaja 12Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (29)
7. OŠ Jakovlje 7Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (39)
8./9./10. OŠ Kupljenovo 0Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (21)8./9./10. OŠ Luka 0Kros M i Ž OŠ Luka 30.09. 201516 002 (19)

8./9./10. OŠ P. Belasa 0Kros M Pavla Belasa 30.09. 201516 002 (27)

Prvo mjesto ekipno djevojčice

1. OŠ Bistra 391 mj. OŠ Bistra Kros Ž 30.09. 201516 002 (50)
2. OŠ A. Augustinčića 282 mj.Kros Ž 30.09. 201516 002 (49)
3. OŠ I.B. Mažuranić 163. mjesto Kros IBM Ž 30.09. 201516 002 (48)
4. OŠ Kupljenovo 14Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (21)
5. OŠ Pavla Belasa 14Kros Ž Pavla Belasa 30.09. 201516 002 (22)
6. OŠ Pušća 12Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (16)
7. OŠ Jakovlje 8Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (39)
8. OŠ Ljudevita Gaja 3Kros Ž Lj. gaja 30.09. 201516 002 (33)
9. OŠ I. Perkovca 2Kros M i Ž 30.09. 201516 002 (11)

Prvo mjesto pojedinačno dječaci Mateo Lovrić iz OŠ Bistra:Mateo Lovrić Kros M 1 mj. 30.09. 201516 002 (47)
2. Marjan Zorko OŠ Ante KovačićaMarjan Zorko Kros M 2 mj. 30.09. 201516 002 (46)
3. Matija Selimović OŠ BistraMatija Selimović Kros M 3 mj. 30.09. 201516 002 (45)

Prvo mjesto pojedinačno djevojčice osvojila je Martina Rogina iz OŠ Bistra:Martina Rogina Kros 1 mj. Ž 30.09. 201516 002 (44)
2. Jana Rafaela Šimić OŠ A.AugustinčićaJana Rafaela Šimić Kros 2mj. Ž 30.09. 201516 002 (42)
3. Monika Patrčević OŠ KupljenovoMonika Patrčević Kros Ž 3 mj. Pojedinačno 30.09. 201516 002 (41)