Arhiva kategorije: Košarka

Košarkaške aktivnosti

Košarka dječaci 5 i 6 r. Šenkovec – 05.03.2014.

Košarka dječaci 5 i 6 razred  05.03.2014.

U Šenkovcu u športskoj dvorani ŠRC-a Zaprešić 05.03.2014. god.  odigrane su utakmice u košarci za dječake osnovnih škola zaprešićkog kraja.

A grupa :                                                               B grupa:

1. OŠ A. Augustinčića                                         1. OŠ Pavla Belasa

2. OŠ Ivana Perkovca                                         2. OŠ Bistra

3. OŠ Ljudevita Gaja

1.            I. Perkovca   –Ljudevita Gaja    09 :  12

2.            A. Augustinčića  – I. Perkovca    28 : 02

3.            Pavla Belasa – Bistra    10 : 04

4.            Ljudevita Gaja – A. Augustinčića    14 : 20

Za 3. Mjesto:  OŠ Ljudevita Gaja – Bistra     09 : 06

Za 1. Mjesto:  OŠ A. Augustinčića  – OŠ P. Belasa   25 : 09

Konačni poredak momčadi:

1.    OŠ A. Augustinčića

2.    OŠ Pavla Belasa

3.    OŠ Ljudevita Gaja    

4.    OŠ Bistra

5.    OŠ Ivana Perkovca

 

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Marija Matošević,prof.

 

Košarka djevojčice 7 i 8 razred finale – 05.02.2014.

Na natjecanju iz košarke za djevojčice 7 i 8r. 05.02.2014.god. u športskog dvorani ŠRC-a Zaprešić u Zaprešiću odigrane su:

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice (09.10.2013.):

1.    OŠ A. Augustinčića – OŠ Ivana Perkovca   14 : 01                              

2.    OŠ I.B. Mažuranić – OŠ Pavla Belasa 11 : 06

3.    OŠ Bistra – OŠ A. Augustinčića 09 : 38

4.    OŠ Lj. Gaja – OŠ I.B. Mažuranić 34 : 08

5.    OŠ Ivana Perkovca – OŠ Bistra 04 : 03

6.    OŠ Pavla Belasa – OŠ Ljudevita Gaja 06 :39

 

Poredak grupe A nakon odigranih utakmica (09.10.2013.):

1. OŠ Ljudevita Gaja 4

2. OŠ I.B. Mažuranić 2

3. OŠ Pavla Belasa 0

 

 Poredak grupe B nakon odigranih utakmica (09.10.2013.):

1. OŠ A. Augustinčića 4

2. OŠ Ivana Perkovca 2

3. OŠ Bistra 0

                                                                                 

Odigrano 05.02.2014.:

OŠ Lj. Gaja – OŠ Ivana Perkovca               22  :  00

OŠ A. Augustinčića – OŠ I.B. Mažuranić   32  :  02

 

Utakmica za I. mjesto

OŠ A. Augustinčića – OŠ Ljudevit Gaj    15 : 23

 

Utakmica za III. mjesto

OŠ Ivana Perkovca – OŠ I.B. Mažuranić  04 : 18

 

Konačni poredak momčadi:

 

1.    OŠ Ljudevita Gaja                                      „Gaj“        Zaprešić

2.    OŠ A. Augustinčića                                      „August“    Zaprešić

3.    OŠ I.B. Mažuranić                                        ”Croatia”      Prigorje Brdovečko

4.    OŠ I. Perkovca                                             „Sutla“       Šenkovec

5.    OŠ Pavla Belasa                                           “Belas”       Brdovec

6.    OŠ Bistra                                                      „Bistra“      Bistra

 

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Danijel Galić,prof.

Košarka M i Ž polufinale i finale 7 i 8 razred – 05.02.2014.

U srijedu 05.02.2014. god. u Zaprešiću u športskog dvorani ŠRC-a Zaprešić odigrane su finalne utakmice u košarci za dječake i djevojčice osnovnih škola zaprešićkog kraja.

Nakon kvalifikacija ekipa osnovnih škola održanih 16.10.2013. u konkurenciji dječaka u grupama poredak je bio:

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice:

1.    OŠ Antuna Augustinčića – OŠ Ljudevita Gaja  17 : 16

2.    OŠ Pavla Belasa – OŠ Pušća 19 : 13

3.    OŠ Ante Kovačića – OŠ Bistra 03 : 36

4.    OŠ Antuna Augustinčića – Pavla Belasa 21 : 15

5.    OŠ Ljudevita Gaja – OŠ Pušća 28 : 16

6.    OŠ Ivana Perkovca – OŠ Ante Kovačića 29 : 00

7.    OŠ Pušća – OŠ Antuna Augustinčića 14: 34

8.    OŠ Ljudevita Gaja – OŠ Pavla Belasa 16 : 14

9.    OŠ Bistra – OŠ Ivana Perkovca 22 : 15

 Poredak grupe A nakon odigranih utakmica:

1. OŠ Antuna Augustinčića  6

2. OŠ Ljudevita Gaja 4

3. OŠ Pavla Belasa 2

4. OŠ Pušća 0

Poredak grupe B nakon odigranih utakmica:

1. OŠ Bistra 4

2. OŠ Ivana Perkovca 2

3. OŠ Ante Kovačića 0

 

Odigrano 05.02.2014.:

 

1. OŠ A. Augustinčića  – OŠ I. Perkovca  26 : 00        A1 – B2

2. OŠ Bistra – OŠ Ljudevit Gaj    18 : 17       B1 – A2

 

Utakmica za III. mjesto

OŠ I. Perkovca  –    OŠ Lj. Gaja     2 : 38

 

Utakmica za I. mjesto

OŠ A. Augustinčića – OŠ Pušća    25 : 13

 

Konačni poredak momčadi:

r.br.  Naziv škole                  Naziv ŠŠD-a        Iz mjesta

1.    OŠ A. Augustinčića      „Naprijed“         Zaprešić

2.    OŠ Bistra                       „Bistra“                Bistra

3.    OŠ Ljudevit Gaj              „Gaj“                    Zaprešić

4.    OŠ Ivana Perkovca        „Sutla“                 Šenkovec

5.    OŠ Pavla Belasa           „Belas“                 Brdovec

6./7.OŠ Pušća                     „Polet“                   Pušća

6./7.OŠ Ante Kovačića        „Bljesak“                Marija Gorica

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Marija Matošević,prof.

 

 

Na natjecanju iz košarke za djevojčice 7 i 8r. 05.02.2014.god. u športskog dvorani ŠRC-a Zaprešić u Zaprešiću odigrane su:

 

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice (09.10.2013.):

1.    OŠ A. Augustinčića – OŠ Ivana Perkovca   14 : 01

2.    OŠ I.B. Mažuranić – OŠ Pavla Belasa 11 : 06

3.    OŠ Bistra – OŠ A. Augustinčića 09 : 38

4.    OŠ Lj. Gaja – OŠ I.B. Mažuranić 34 : 08

5.    OŠ Ivana Perkovca – OŠ Bistra 04 : 03

6.    OŠ Pavla Belasa – OŠ Ljudevita Gaja 06 :39

 

Poredak grupe A nakon odigranih utakmica (09.10.2013.):

1. OŠ Ljudevita Gaja 4

2. OŠ I.B. Mažuranić 2

3. OŠ Pavla Belasa 0

 

Poredak grupe B nakon odigranih utakmica (09.10.2013.):

1. OŠ A. Augustinčića 4

2. OŠ Ivana Perkovca 2

3. OŠ Bistra 0

Odigrano 05.02.2013.:

OŠ Lj. Gaja – OŠ Ivana Perkovca               22  :  00

OŠ A. Augustinčića – OŠ I.B. Mažuranić   32  :  02

 

Utakmica za I. mjesto

OŠ A. Augustinčića – OŠ Ljudevit Gaj    15 : 23

 

Utakmica za III. mjesto

OŠ Ivana Perkovca – OŠ I.B. Mažuranić  04 : 18

 

Konačni poredak momčadi:

 

1.    OŠ Ljudevita Gaja                                      „Gaj“        Zaprešić

2.    OŠ A. Augustinčića                                      „August“    Zaprešić

3.    OŠ I.B. Mažuranić                                        ”Croatia”      Prigorje Brdovečko

4.    OŠ I. Perkovca                                             „Sutla“       Šenkovec

5.    OŠ Pavla Belasa                                           “Belas”       Brdovec

6.    OŠ Bistra                                                      „Bistra“      Bistra

 

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Danijel Galić,prof.

 

 

 

Košarka M 7 i 8 razred – 16.10.2013.

Prednatjecanje u košarci za dječake osnovnih škola Zaprešićkog kraja održano je 16.10.2013.god. u športskoj dvorani Športskog rekreacionog centra Zaprešić.

Nakon održanog izvlačenja u A grupu ušle su škole:

1. OŠ Antuna Augustinčića

2. OŠ Pavla Belasa

3. OŠ Pušća

4. OŠ Ljudevita Gaja

B grupu formirale su:

1. OŠ Ivana Perkovca

2. OŠ Ante Kovačića

3. OŠ Bistra

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice:

1.    OŠ OŠ Antuna Augustinčića – OŠ Ljudevita Gaja  17 : 16                             

2.    OŠ Pavla Belasa – OŠ Pušća 19 : 13

3.    OŠ Ante Kovačića – OŠ Bistra 03 : 36

4.    OŠ Antuna Augustinčića – Pavla Belasa 21 : 15

5.    OŠ Ljudevita Gaja – OŠ Pušća 28 : 16

6.    OŠ Ivana Perkovca – OŠ Ante Kovačića 29 : 00

7.    OŠ Pušća – OŠ Antuna Augustinčića 14: 34

8.    OŠ Ljudevita Gaja – OŠ Pavla Belasa 16 : 14

9.    OŠ Bistra – OŠ Ivana Perkovca 22 : 15

 

Poredak grupe A nakon odigranih utakmica:

1. OŠ Antuna Augustinčića  6

2. OŠ Ljudevita Gaja 4

3. OŠ Pavla Belasa 2

4. OŠ Pušća 0

Prva je bila momčad  OŠ Antuna Augustinčića  a druga OŠ Ljudevita Gaja koje se se plasirale u daljnji dio natjecanja.

 

Poredak grupe B nakon odigranih utakmica:

1. OŠ Bistra 4

2. OŠ Ivana Perkovca 2

3. OŠ Ante Kovačića 0

Prva je bila momčad  OŠ Bistra a druga OŠ Ivana Perkovca koje se se plasirale u daljnji dio natjecanja.
Natjecanje je počelo oko 8.00h i odigrano je 9 utakmica. Utakmice su trajale je 4 x 7 min. Sudio je gospodin Ivan Turk.

Prve dvije momčadi iz A grupe (OŠ Antuna Augustinčića  OŠ Ljudevita Gaja) i prve dvije momčadi iz B grupe (OŠ Bistra i OŠ Ivana Perkovca nastupit će u polufinalnim i finalnim natjecanjima koja će se održati u drugom polugodištu šk.god. 2013./14. u športskoj dvorani ŠRC-a Zaprešić.

Košarka Ž 7 i 8 razred – 09.10.2013.

Prednatjecanje u košarci za djevojčice osnovnih škola Zaprešićkog kraja održano je 09.10.2013.god. u športskoj dvorani Športskog rekreacijskog centra Zaprešić.

Natjecanje je počelo oko 8.00h i odigrano je 6 utakmica. Igralo se 4x7min. Sudio je gosp. Ivan Turk.

 

 

 

 
Nakon održanog izvlačenja u A grupu ušle su škole:

1. OŠ Ljudevita Gaja

2. OŠ I.B. Mažuranić

3. OŠ Pavla Belasa
B grupu formirale su:

1. OŠ Bistra

2. OŠ A. Augustinčića

3. OŠ Ivana Perkovca

 

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice:

 
1.    OŠ A. Augustinčića – OŠ Ivana Perkovca   14 : 01                             

2.    OŠ I.B. Mažuranić – OŠ Pavla Belasa 11 : 06

3.    OŠ Bistra – OŠ A. Augustinčića 09 : 38

4.    OŠ Lj. Gaja – OŠ I.B. Mažuranić 34 : 08

5.    OŠ Ivana Perkovca – OŠ Bistra 04 : 03

6.    OŠ Pavla Belasa – OŠ Ljudevita Gaja 06 :39

 

Poredak grupe A nakon odigranih utakmica:
1. OŠ Ljudevita Gaja 4

2. OŠ I.B. Mažuranić 2

3. OŠ Pavla Belasa 0
Prva je bila momčad  OŠ Ljudevita Gaja a druga  OŠ Bistra te su se plasirale u daljnji dio natjecanja.

 

Poredak grupe B nakon odigranih utakmica:
1. OŠ A. Augustinčića 4

2. OŠ Ivana Perkovca 2

3. OŠ Bistra 0
Prva je bila momčad  OŠ Antuna Augustinčića a druga OŠ Ivana Perkovca te su se plasirale u daljnji dio natjecanja.
Prve dvije momčadi iz A grupe (OŠ Ljudevita Gaja i OŠ I.B. Mažuranić) i prve dvije momčadi iz B grupe (OŠ Antuna Augustinčića i OŠ Ivana Perkovca nastupit će u polufinalnim i finalnim natjecanjima koja će se održati u drugom polugodištu šk.god, 2013./14. u športskoj dvorani ŠRC-a Zaprešić.

 

 

Košarka djevojčice 5 i 6 razred športska dvorana Šenkovec – 15.03.2013.

 

U Šenkovcu u školskoj športskoj športskoj dvorani  15.03.2013. god.  odigrane su utakmice u rukometu za djevojčice osnovnih škola zaprešićkog kraja.

 

Grupa :

1. OŠ Bistra

2. OŠ Pavla Belasa Ljudevita Gaja

3. OŠ Ivane Brlić Mažuranić

4. OŠ A. Augustinčića

 

  1.    Bistra –A. Augustinčića                                06 : 08         A1:A4
  2.    Lj. Gaja–  I.B. Mažuranić                              29 : 00         A2:A3

3    A. Augustinčića – I.B. Mažuranić               07 :  02        A4:A3

4    Bistra –  Lj. Gaja                                             02 : 29         A1:A2

5.   Lj. Gaja– A. Augustinčića                             14 : 02          A2:A4

6.   I.B. Mažuranić- Bistra                                    04 : 05         A3:A1

 

Konačni poredak momčadi:

1.     OŠ Ljudevita Gaja    6

2.     OŠ A. Augustinčića    4

3.     OŠ Bistra                    2

4.     OŠ I.B. Mažuranić     0

 

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Danijel Galić,prof.

Košarka dječaci 7 i 8 razred ŠRC Zaprešić – 13.02.2013.

       U srijedu 13.02.2013.god. Zaprešiću u športskog dvorani ŠRC-a Zaprešić odigrane su finalne utakmice u košarci za dječake osnovnih škola zaprešićkog kraja.

 

Nakon kvalifikacija ekipa osnovnih škola održanih 31.10.2012.u konkurenciji dječaka u grupama poredak je bio:

 

 

 

Rezultati grupe A – odigrano 31.10.2012.

 

OŠ Pušća        OŠ I.B. Mažuranić                 10        :           18

 

OŠ Ante Kovačića     OŠ Ivana Perkovca    04        :           02

 

OŠ I.B. Mažuranić     OŠ Ivana Perkovca    18        :           16

 

OŠ Pušća        OŠ Ante Kovačića                 26        :           00

 

OŠ Ante Kovačića     OŠ I.B. Mažuranić     04        :           42

 

OŠ Ivana Perkovca    OŠ Pušća                    09        :           11

 

 

 

Rezultati grupe B – odigrano 31.10.2012.

 

 

OŠ Bistra        OŠ Lj. Gaja                  10        :           25

 

OŠ A. Augustinčića   OŠ P. Belasa   09        :           11

 

OŠ Lj. Gaja    OŠ Pavla Belasa         21        :           18

 

OŠ Bistra        OŠ A. Augustinčića     16        :           30

 

OŠ A. Augustinčića   OŠ Lj. Gaja       21        :           10

 

OŠ Pavla Belasa         OŠ Bistra        10        :           11

 

 

 

Odigrano 13.02.2013.:

 

 

 

1. OŠ I.B. Mažuranić – OŠ Lj. Gaja  14 : 30        A1 – B2

 

2. OŠ A. Augustinčića  – OŠ Pušća    22 : 02       B1 – A2

 

 

 

Utakmica za I. mjesto

 

OŠ A. Augustinčića      OŠ Lj. Gaja 15        :          14

 

 

 

Utakmica za III. mjesto

 

I.B. Mažuranić           OŠ Pušća        19        :          16

 

 

 

Konačni poredak momčadi:

 

1.         OŠ A. Augustinčića  „Naprijed“    Zaprešić

 

2.         OŠ Ljudevit Gaj         „Gaj“              Zaprešić

 

3.         OŠ I.B. Mažuranić     „Croatia“        Prigorje Brdovečko

 

4.         OŠ Pušća                    „Polet“           Pušća

 

5.         OŠ Bistra                    „Bistra“           Bistra

 

6.         OŠ Ivana Perkovca    „Sutla“           Šenkovec

 

7.         OŠ Pavla Belasa         „Belas“         Brdovec

 

8.         OŠ Ante Kovačića     „Bljesak“        Marija Gorica

 

 

 

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Marija Matošević,prof.

 

Košarka djevojčice 7 i 8 razred u ŠRC Zaprešić – 13.02.2013.

U srijedu 13.02.2013.god. Zaprešiću u športskog dvorani ŠRC-a Zaprešić odigrane su finalne utakmice u košarci za djevojčice osnovnih škola zaprešićkog kraja.

Nakon odigranih kvalifikacija u natjecanju iz košarke za djevojčice 10.10.2012.god. u športskog dvorani ŠRC-a Zaprešić u Zaprešiću poredak je bio sljedeći:

 

Rezultati grupe A – odigrano 10.10.2012.

OŠ  I. Perkovca  OŠ A. Augustinčića  04        :           30

OŠ A. Augustinčića   OŠ  Bistra       18        :           12

OŠ Bistra        OŠ I. Perkovca           27        :           06

Rezultati grupe B – odigrano 10.10. 2012.

OŠ Lj. Gaj      OŠ Ante Kovačića     00        :           53

Odigrano 13.02.2013.:

OŠ A. Augustinčića – OŠ A. Kovačića       33  :  02

OŠ Lj. Gaja – OŠ Bistra                             17  :  15

 

Utakmica za I. mjesto

OŠ A. Augustinčića   OŠ Ljudevit Gaj    16 : 15

 

Utakmica za III. mjesto

OŠ A. Kovačića         OŠ Bistra              00  : 15

 

Konačni poredak momčadi:

  1. OŠ A. Augustinčića„Naprijed“   Zaprešić

2. OŠ Ljudevita Gaja  „Gaj“               Zaprešić

3. OŠ Bistra                 „Bistra“           Bistra

4. OŠ Ante Kovačića  „Bljesak“        Marija Gorica

5. OŠ I. Perkovca        „Sutla“             Šenkovec

 

Voditelj-trener prvoplasirane momčadi: Marija Matošević,prof.

Košarka dječaci 7 i 8 razred – 31.10.2012.

Prednatjecanje u košarci za dječake osnovnih škola Zaprešićkog kraja održano je 31.10.2012.god. u športskoj dvorani Športskog rekreacionog centra Zaprešić.

Nakon održanog izvlačenja u A grupu ušle su škole:

 

1. OŠ Pušća

2. OŠ Ante Kovačića

3. OŠ Ivana Perkovca

4. OŠ Ivane Brlić Mažuranić

 

B grupu formirale su:

 

1. OŠ Bistra

2. OŠ Antuna Augustinčića

3. OŠ Pavla Belasa

4. OŠ Ljudevita Gaja

 

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice:

 

1.    OŠ Pušća – OŠ I.B. Mažuranić 10 : 18                             

2.    OŠ Bistra – OŠ Ljudevita Gaja 10 : 25

3.    OŠ Ante Kovačića – OŠ Ivana Perkovca 04 : 02

4.    OŠ Antuna Augustinčića – OŠ Pavla Belasa 09 : 11

5.    OŠ I.B. Mažuranić – OŠ Ivana Perkovca 18 : 16

6.    OŠ Ljudevita Gaja – OŠ Pavla Belasa 21 : 18

7.    OŠ Pušća – OŠ Ante Kovačića 26: 00

8.    OŠ Bistra – OŠ Antuna Augustinčića 16 : 30

9.    OŠ Ante Kovačića – OŠ I.B. Mažuranić 04 :42

10. OŠ Antuna Augustinčića – OŠ Ljudevita Gaja 21 :10

11. OŠ Ivana Perkovca – OŠ Pušća 09 :11

12. OŠ Pavla Belasa – OŠ Bistra 10 :11

 

Poredak grupe A nakon odigranih utakmica:

 

1. OŠ I.B. Mažuranić 6

2. OŠ Pušća 4

3. OŠ Ivana Perkovca 2

4. OŠ Ante Kovačića 0

 

Prva je bila momčad  OŠ I.B. Mažuranić a druga OŠ Pušća koje se se plasirale u daljnji dio natjecanja.

 

Poredak grupe B nakon odigranih utakmica:

 

1. OŠ OŠ Antuna Augustinčića

2. OŠ Ljudevita Gaja

3. OŠ Bistra

4. OŠ Pavla Belasa

 

Prva je bila momčad  OŠ Antuna Augustinčića a druga OŠ Ljudevita Gaja koje se se plasirale u daljnji dio natjecanja.

Natjecanje je počelo oko 8.00h i odigrano je 12 utakmica. Utakmice su trajale je 2 x 10 min. Sudio je gospodin Nikola Podolšak.

 

Prve dvije momčadi iz A grupe (OŠ I.B. Mažuranić i OŠ Pušća ) i prve dvije momčadi iz B grupe (OŠ Antuna Augustinčića i OŠ Ljudevita Gaja nastupit će u polufinalnim i finalnim natjecanjima koja će se održati u drugom polugodištu šk.god. 2012./13. u športskoj dvorani ŠRC-a Zaprešić.

OŠ Ljudevita Gaja

OŠ Antuna Augustinčića

OŠ Ivane Brlić Mažuranić

OŠ Pavla Belasa

OŠ Bistra

OŠ Ivana Perkovca

Oš Ante Kovačića

Košarka prednatjecanje djevojčice 7 i 8 razred ŠRC Zaprešić – 10.10.2012.

Prednatjecanje u košarci za djevojčice osnovnih škola Zaprešićkog kraja održano je 10.10.2012.god. u športskoj dvorani Športskog rekreacionog centra Zaprešić.

 

Nakon održanog izvlačenja u A grupu ušle su škole:

 

1. OŠ Bistra

2. OŠ Ivana Perkovca

3. OŠ Antuna Augustinčića

 

B grupu formirale su:

 

1. OŠ Ljudevita Gaja

2. OŠ Ante Kovačića

 

 

Prema Bergeru odigrane su sljedeće utakmice:

 

1.    OŠ Ivana Perkovca – OŠ A. Augustinčića 04 : 30                             

2.    OŠ Ante Kovačića – OŠ Ljudevita Gaja 00 : 53

3.    OŠ A. Augustinčića – OŠ Bistra 18 : 12

4.    OŠ Bistra – OŠ Ivana Perkovca 27 : 06

 

Poredak grupe A nakon odigranih utakmica:

 

1. OŠ Antuna Augustinčića 4

2. OŠ Bistra 2

3. OŠ Ivana Perkovca 0

 

Prva je bila momčad  OŠ Antuna Augustinčića a druga  OŠ Bistra te su se plasirale u daljnji dio natjecanja.

 

Poredak grupe B nakon odigranih utakmica:

 

1. OŠ Ljudevita Gaja 2

2. OŠ Ante Kovačića 0

 

Prva je bila momčad  OŠ Ljudevita Gaja a druga OŠ Ante Kovačića te su se plasirale u daljnji dio natjecanja.

Natjecanje je počelo oko 8.00h i odigrano je 4 utakmica. Utakmice su trajale je 2 x 10min. Sudio je gospodin Ninoslav Čop.

 

Prve dvije momčadi iz A grupe (OŠ Antuna Augustinčića i OŠ Bistra) i prve dvije momčadi iz B grupe (OŠ Ljudevita Gaja i OŠ Ante Kovačića nastupit će u polufinalnim i finalnim natjecanjima koja će se održati u drugom polugodištu šk.god, 2012./13. u športskoj dvorani ŠRC-a Zaprešić.